Committees

International Scientific Committee

K.O. Ozoemena (South Africa)
C.M. Bedell (UK)
F. Rosei (Canada)
Peter Kalu (USA)
F. Giovanni (Canada)
Mkhulu Mathe (South Africa)
D. Montavanni (Canada)
C.D. Lokhnade (India)
M.V.V. Reddy (Singapore)
A. Pawlicka (Brazil)
Rudolf Holze (Germany)
Malik Maaza (South Africa)
Fiorenzo Vetrone (Canada)

Local Organizing Committee

The Local Organizing Committee consists of the following:

R.U. Osuji
C.M.I. Okoye
F.I. Ezema
Chigozie Obi
P.M. Ejikeme
P.E. Ugwuoke
A.A. Attama
P.A. Akpa
P.O. Ukoha
D.O.N. Obikwelu
Dan Obi
S.C. Ezugwu
A.C. Nwanya
A.B.C. Ekwealor
P.U. Asogwa
B.A. Ezekoye
E.J. Agwu
S.U. Offiah
Tunde Akingbade
E.O. Dare
C.S. Obayi

Nanotech 2016

African International Conference /Workshop on Application of Nanotechnology to Energy, Environment, and Health. Date: July 4-7, 2016. University of Nigeria, Nsukka. Organized by Nano Research Group, University of Nigeria, Nsukka.

Nano Research Group

 

Copyright © 2016 Nanotechunn. All Rights Reserved.

 Facebook  Twitter  Instagram  Linkedin  Rss